Nedávný průlom ve studiu fylogenetických vztahů mezi mechorosty a cévnatými rostlinami, společně s daty o nejstarších fosilizovaných rostlinných zbytcích opět otevírají jen zdánlivě vyřešené otázky, které položil v 19. století Ladislav Josef Čelakovský ve vztahu k původu střídání generací – a vlastně tedy původu suchozemských rostlin. Možnost, že mechorosty a cévnaté rostliny se vyvinuly ze společného polysporangiátního předka, nemůže být nadále vyloučena.

K dalšímu čtení v Živě

Jak přenést příběh cévnatých rostlin do středoškolské biologie (2016, 2)

Nový pohled na systém řas a jak ho učit?Evoluce sinic a řas v moderním pojetí (2016, 6)

Kdy se rostlina stala rostlinou (2020, 1)

Použitá a citovaná literatura

EDWARDS, Dianne, et al. Cryptospores and cryptophytes reveal hidden diversity in early land floras. New Phytologist, 2014, 202.1: 50-78.

HARRIS, Brogan J., et al. Phylogenomic evidence for the monophyly of bryophytes and the reductive evolution of stomata. Current Biology, 2020, 30.11: 2001-2012. e2.

LEEBENS-MACK, James H., et al. One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants. Nature. 2019 Oct;574(7780):679-685. doi: 10.1038/s41586-019-1693-2.

LIBERTÍN, Milan, et al. Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous. Nature plants, 2018, 4.5: 269-271.

PUTTICK, Mark N., et al. The interrelationships of land plants and the nature of the ancestral embryophyte. Current Biology, 2018, 28.5: 733-745. e2


A recent breakthrough in the phylogenetic analyses of mosses and land plant rela­tions along with available ancient plant fossil evidence reopen the only seemingly resolved questions posed by Ladislav Jo­sef Čelakovský in the 19th century on the origins of the alteration of generations – i.e. the origins of land plants. The possi­bility that bryophytes and tracheophytes evolved from a polysporangiate common ancestor cannot be ruled out.