Poslední výpravu do botanického ráje (první dvě viz Živa 2020, 6; 2021, 1), s láskyplnou péčí kultivovaného na hranici pražských čtvrtí Malešice a Hrdlořezy, věnujeme edukativnímu a produkčnímu zaměření tohoto místa. Jako bychom navštívili dva na sobě nezávislé světy, když z romantického parku vystoupáme na vrch Tábor, který je se svými 260 m n. m. nejvyšším místem v okolí. Za vzrostlými duby se objeví moderní pa­trová budova s učebnami a další objekty zázemí. A pak se zalesknou střechy skleníků, na něž navazují ote­vřené pěstební plochy areálu Střední odborné školy Jarov. Na nečekaně rozlehlé náhorní plošině se tady kultivují rostliny i jejich mladí pěstitelé. Metropoli připomíná snad jen nedaleký kvartet malešických komínů teplárny a spalovny z jihu, severní obzor se stavbami Proseka a Kbel či hloubětínská aglomerace na východě. Zástupce ředitele SOŠ Jarov Ing. Eduarda Chvosty se ptám na vzdělávání v zahradnických oborech, na současné trendy i na jeho vnitřní motivaci.

Rozhovor navazuje na článek a rozhovor: Sto let botanického ráje v pražských Malešicích (Živa 2020, 6; barevná příloha) a

Za krásou i záhadami stoleté zahrady (2021, 1)

Více na www.skolajarov.cz