Přímá výuka umožňuje autentické zážitky a přináší výrazně lepší pochopení předložené látky. Myslím, že i díky pandemickým zkušenostem nelze s tímto možná již trochu otřepaným tvrzením než souhlasit. Dvojnásob to platí v přírodo­vědných oborech, zoologii nevyjímaje. Procházky přírodou doplněné o zajímavý výklad, ukázky sběru a aktivní zapojení žáků a studentů při sbírání exemplářů představují velmi důležitou součást biologie a jsou významné i pro budování environmentálního povědomí. Exkurzi přitom nemusíme vést pouze na vyhlášené entomologické lokality, někdy si vystačíme i v blízkosti školy. V následují­cích řádcích se pokusím přiblížit některé techniky, triky i úskalí terénní demonstrace hmyzu a jiných bezobratlých živočichů.

Příklad entomologické exkurze

Za hmyzem na jižní Moravu – entomologická exkurze do Lednice na Moravě a okolí (Živa 2021, 3)

Doporučená literatura

KOLIBÁČ, Jiří, Karel HUDEC, Zdeněk LAŠTŮVKA a Milan PEŇÁZ. Příroda České republiky: průvodce faunou. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2993-5.

Atlasy hmyzu z Nakladatelství Acadamia

DOLNÝ, Aleš, Filip HARABIŠ a Dan BÁRTA. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Academia, 2016. Atlas. ISBN 978-80-200-2503-6.

KOČÁREK, Petr. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1521-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1667-6.

MACEK, Jan. Blanokřídlí České republiky. Praha: Academia, 2010. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

MACEK, Jan, Josef PROCHÁZKA a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2012. Atlas. ISBN 978-80-200-1571-6.

MACEK, Jan, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jiří BENEŠ a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2429-9.

MACEK, Jan, Ladislav ROLLER, Karel BENEŠ, Kamil HOLÝ a Jaroslav HOLUŠA. Blanokřídlí České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2020. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

Literatura zabývající se chovem hmyzu

KOVAŘÍK, František a kol. Hmyz chov – morfologie. Madagaskar, 2000. ISBN 80-86068-24-2