Jižní Morava patří mezi biologicky nejrůznorodější oblasti České republiky. Množství charismatických druhů bezobratlých společně s unikátní krajinou vytvářejí z oblasti ideální cíl pro entomologicky zaměřenou školní exkurzi. V tomto článku je popsán itinerář výletu do zámeckého parku v Lednici na Moravě a do okolí soustavy lednických rybníků, přičemž se zaměřujeme na běžné i vlajkové druhy místní entomofauny.

Navazující příspěvek: Entomologické vycházky do přírody (i nepřírody)

Doporučená literatura

KOLIBÁČ, Jiří, Karel HUDEC, Zdeněk LAŠTŮVKA a Milan PEŇÁZ. Příroda České republiky: průvodce faunou. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2993-5.

Atlasy hmyzu z Nakladatelství Acadamia

DOLNÝ, Aleš, Filip HARABIŠ a Dan BÁRTA. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Praha: Academia, 2016. Atlas. ISBN 978-80-200-2503-6.

KOČÁREK, Petr. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1521-1.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1667-6.

MACEK, Jan. Blanokřídlí České republiky. Praha: Academia, 2010. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

MACEK, Jan, Josef PROCHÁZKA a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2012. Atlas. ISBN 978-80-200-1571-6.

MACEK, Jan, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jiří BENEŠ a Ladislav TRAXLER. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2429-9.

MACEK, Jan, Ladislav ROLLER, Karel BENEŠ, Kamil HOLÝ a Jaroslav HOLUŠA. Blanokřídlí České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2020. Atlas. ISBN 978-80-200-1890-8.

Literatura zabývající se chovem hmyzu

KOVAŘÍK, František a kol. Hmyz chov – morfologie. Madagaskar, 2000. ISBN 80-86068-24-2

South Moravia is one of the most biodiverse regions of the Czech Republic. The presence of many charismatic invertebrate spe­cies, along with its unique landscape and genius loci makes the area a perfect target for an insect-oriented field trip for a school class. Here we provide an easy itinerary for an excursion into the vicinity of Lednice in Moravia and highlight the easy-to see species as well as the local icons of the insect world.