V r. 2018 uplynulo 90 let od objevení antibiotických vlastností mikroskopické houby rodu Penicillium, které posléze pokračovalo i objevem prvního antibiotika použitého v lékařské praxi – penicilinu. Jde o všeobecně známý lék a téměř každý člověk si vybaví bílé pilulky, ale možná i rod Penicillium a jméno Alexandra Fleminga. Z chemického hlediska je penicilin bicyklická organická kyselina, mírně rozpustná ve vodě, s lepší rozpustností v alkoholu, éteru, chloroformu a dalších organických rozpouštědlech. Patří mezi betalaktamová antibiotika s baktericidními účinky hlavně proti grampozitivním bakteriím (streptokoky, stafylokoky, listerie, bacily, klostridia a aktinobakterie), ale i proti některým gramnegativním bakteriím (neisserie, borelie, treponemy a leptospiry). Betalaktamová antibiotika včetně penicilinu obecně brzdí syntézu bakteriálních buněčných stěn.

K dalšímu čtení v Živě

Mikroskopické houby na poštovních známkách a dalším filatelistickém materiálu II. (2021, 3) – díl věnovaný A. Flemingovi a dalším osobnostem spojeným s objevem penicilinu

Použitá a citovaná literatura

FLEMING, Alexander. On the Antibacterial Action of Cultures of a Penicillium, with Special Reference to Their Use in the Isolation of B. influnzae. British Journal of Experimental Pathology, 1929, 10: 226–236.