Druhý díl seriálu přináší přehled emisí vydaných na počest několika osobností, které se podílely na objevu penicilinu (Alexander Fleming), popisu jeho vlastností (Ernst Boris Chain, Dorothy Mary Hodgkinová) a zavedení jeho použití v lékařské praxi (Howard Walter Florey). Řada emisí byla věnována také udělení Nobelovy ceny A. Flemingovi, E. B. Chainovi a H. W. Floreymu v roce 1945 a výročím narození a úmrtí A. Fleminga i připomenutí Nobelovy ceny. Tématu penicilinu, historie jeho objevu a také vývoji taxonomické klasifikace mikroskopické houby z rodu Penicillium, která tuto látku produkuje, se věnuje článek v kulérové příloze.

Mikroskopické houby na poštovních známkách a dalším filatelistickém materiálu I. (Živa 2021, 2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The second part of this series presents an overview of editions honouring several personalites who participated in the discovery of penicillin (Alexander Fleming), the de­scription of its properties (Ernst Boris Chain, Dorothy Mary Hodgkin) and its introduction into medical practice (Howard Walter Florey). Several editions commemorate the Nobel Prize award in 1945 and the birth and death anniversaries of A. Fleming, as well as the anniversary of the Nobel Prize award to Fleming, Chain and Florey.