Příspěvek navazuje na článek Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka

Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách České botanické společnosti

Doporučená a citovaná literatura

KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6.

KNAPP, Sandra. Are humans really blind to plants?. Plants, People, Planet, 2019, 1.3: 164-168.