Vstavač kukačka (Anacamptis morio) byl v minulosti jedním z našich nejpočetnějších zástupců čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Dnes je druhem značně ustupujícím a z některých oblastí již zcela vymizel. Česká botanická společnost jej proto vyhlásila Rostlinou roku 2021. Náš příspěvek za zabývá bionomií a ekologií druhu, jeho rozšířením, důvody úbytku populací a možnostmi optimálního managementu lokalit.

K dalšímu čtení v Živě

Jak rostou orchideje ze semen (2016, 4)

The Green-winged Orchid (Anacamptis morio) used to be one of the most wide­spread orchid species in the Czech Republic, but in the last few decades it has been in serious decline. Therefore the species was selected by the Czech Botanical Socie­ty as the Plant of the Year 2021. Our contribution describes the bionomy and ecology of the species, the reasons for its decline and the optimal management of its sites.