Třeboňsko je kouzelná část naší země mimořádného historického, krajinářského i přírodovědného významu. Přitom jde o oblast, která byla podle slov krajinných ekologů člověkem doslova vyvzdorována na přírodě. Šlo totiž o lesna­té, zamokřené a málo schůdné území, až do středověku součást nedotknutého hraničního hvozdu. Od středověku byla ale lidmi intenzivně přetvářena, a nakonec výrazně přeměněna, přesto však vykazuje stále vysoký stupeň přirozenosti a biologické rovnováhy. Pro naši exkurzi byla vybrána jedna z rybničních soustav, Nadějská – komplex nádrží střední velikosti s největším rybníkem Naděje. Návštěvníka ale jistě upoutají i další půvabné názvy – Víra, Láska, Dobrá vůle… Pro ornitologa nejsou důležité jen rybníky, ale i hráze porostlé staletými duby, které rovněž hostí specifické ptačí společenstvo. Totéž platí pro lesy přiléhající těsně k celé soustavě. Na mokrých stanovištích jde hlavně o zamokřené bory a borové smrčiny, na sušších o suché a svěží bory. Trasa povede po rybničních hrázích, z nichž máme dokonalý výhled na hladiny nádrží. Nejlepší je absolvovat ji pěšky s mnoha zastávkami, stejně tak je ale možné jet na kole. Místy si můžete sednout i k odpočinku nebo k delšímu pozorování na lavičku. Jde o pohodlnou cestu bez převýšení, kterou lze absolvovat i s dětmi. Je vhodné počítat s tím, že na této rybniční soustavě můžeme strávit celý den a stále je co pozorovat.

Navazující téma

Ornitologické vycházky se školními kolektivy (2021, 4)

K dalšímu čtení v Živě

Vzpomínání na ornitologa Clause Fentzloffa a návrat orla mořského (2019, 6)

Třeboňsko Bird Protected Area is a magical landscape of extraordinary historical, scenic and natural significance. For our excursion we chose a complex of medium-sized reservoirs with the largest pond Hope. For an ornithologist not only ponds are important, but also dikes overgrown with centuries-old oaks, which also host specific bird communities. The route will lead along pond dikes, from which we have a perfect view of the water reservoirs. We will mostly see water birds, but also preda­tors headed by the impressive White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). The route can be taken at any time of the year but the breeding season is the most interesting.