Jak zaujmout studenty? Jak jim podat látku, aby ji opravdu pochopili? A jak vybrat to, co se jim bude v dalším studiu i v životě skutečně hodit? Podobné otázky si jistě klade každý pedagog a jejich závažnost v případě učitelů biologie roste se zhoršujícím se stavem životního prostředí. Jedním z řešení může být učení o přírodě v přírodě. A právě ornitologie je oborem, v jehož výuce lze mnohé objekty i fenomény názorně a poměrně jednoduše demonstrovat „naživo“ při delších exkurzích na význačné lokality, ale i při kratších vycházkách do okolí kterékoli školní budovy.

Více tipů na konkrétní lokality a další rady (kdy a kudy vyrazit, které druhy čekat) naleznete v knize Kam za ptáky v České republice (Klvaňová a kol. 2016) a na webové stránce České společnosti ornitologické birdlife.cz/kamnaptaky.cz, kde jsou i aktuální pozorování z databáze birds.cz a etický kodex pozorovatele.

K přípravě pracovních listů pro studenty

Můžete se inspirovat na stránkách ČSO a materiály si zdarma stáhnout na birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/materialy-ke-stazeni/

K dalšímu čtení v Živě

Naděje, Láska, Víra, Dobrá vůle aneb Kam za ptáky na exkurzi (2021, 4)

Další doporučené internetové zdroje

Faunistická komise České společnosti ornitologické

Ptačí hodinka – lednová akce ČSO sčítání ptáků na krmítku

Jednotný program sčítání ptáků

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy zvirevnouzi.cz

Doporučená literatura

SVENSSON, Lars; MULLARNEY, Killian; ZETTERSTRÖM, Dan. Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Plzeň: Ševčík, 2016.

DUNGEL, Jan; HUDEC, Karel; ŠŤASTNÝ, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky 3., aktualizované vydání. Praha: Academia, 2021.

SINGER, Detlef. Ptáci – Všechny druhy střední Evropy. Plzeň: Ševčík, 2017.

HECKEROVÁ, Katrin; HECKER, Frank. Atlas ptáků. Praha: Grada, 2015.