V lednu 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dlouho očekávanou revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), jehož hlavní inovace spočívá ve vzdělávací oblasti informatika. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami a desítkami škol bylo nové pojetí pokusně ověřeno. Upravený RVP ZV vejde v účinnost dobrovolně od 1. září 2021, povinně pro všechny školy pak o dva roky později, tedy od září 2023.

K dalšímu čtení v Živě

Krajinné souvislosti – prostor pro multidisciplinární výuku (2015, 4)

Ochrana přírody a krajiny ve výuce na středních školách (2016, 4)