Soutěž Věda je krásná, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, přibližuje estetickou hodnotu přírodních fenoménů, jak ji odhalují vědci při svých výzkumech, a to prostřednictvím fotografií, ilustrací i počítačově zpracovaných vizualizací.

Více na www.vedajekrasna.cz

K dalšímu čtení v Živě

Soutěž Věda je krásná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy již podesáté (2019, 2)

The Science is Beautiful art competition run by the Faculty of Science at Charles University aims to show the aesthetics re­vealed by scientific research, either through photography, illustrations or computerised visualisations of natural phenomena. For further information and the award-winning images see www.vedajekrasna.cz (website in Czech only).