Jednou z rostlinných čeledí nejohroženějších vymíráním lokalit, či dokonce druhů, jsou vstavačovité (Orchidaceae). V našem příspěvku se zabýváme důvody úbytku jejich populací v rámci České republiky na základě databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zkoumáme rozdíly v rychlosti jejich úbytku ve třech obdobích, představujících rozdílné politické klima v zemi: před rokem 1948, v letech 1948–89 (vláda komunismu) a po roce 1989 (tržní hospodářství).

K dalšímu čtení v Živě

Orchideje Českého středohoří (2011, 3)

Rostliny, které se živí houbami (2014, 6)

Jak rostou orchideje ze semen (2016, 4)

Použitá a citovaná literatura

JACQUEMYN, Hans, et al. Does nectar reward affect rarity and extinction probabilities of orchid species? An assessment using historical records from Belgium and the Netherlands. Biological Conservation, 2005, 121.2: 257-263.

JERSÁKOVÁ Jana., KINDLMANN Pavel. Zásady péče o orchidejová stanoviště. České Budějovice: Kopp, 2004.

KULL, Tiiu; HUTCHINGS, Michael J. A comparative analysis of decline in the distribution ranges of orchid species in Estonia and the United Kingdom. Biological Conservation, 2006, 129.1: 31-39.

ŠTÍPKOVÁ, Zuzana; KINDLMANN, Pavel. Extent and reasons for meadows in South Bohemia becoming unsuitable for orchids. European Journal of Environmental Sciences, 2015, 5.2.

ŠTÍPKOVÁ, Zuzana; KINDLMANN, Pavel. Orchid extinction over the last 150 years in the Czech Republic. Diversity, 2021, 13.2: 78.

ŠTÍPKOVÁ, Zuzana; TSIFTSIS, Spyros; KINDLMANN, Pavel. Distribution of orchids with different rooting systems in the Czech Republic. Plants, 2021, 10.4: 632.

ŠTÍPKOVÁ, Zuzana; TSIFTSIS, Spyros; KINDLMANN, Pavel. How did the agricultural policy during the communist period affect the decline in orchid biodiversity in central and eastern Europe?. Global Ecology and Conservation, 2021, 26: e01498.

VOGT-SCHILB, Hélène, et al. Responses of orchids to habitat change in Corsica over 27 years. Annals of botany, 2016, 118.1: 115-123.

Internetové zdroje

Govaerts R. 2020. World checklist of orchidaceae. Spravováno Královskou botanickou zahradou, Kew, Velká Británie. http://wcsp.science.kew.org/

Orchids are among the plant families most endangered by the extinction of localities or even species. Here we study the reasons for the decline of their populations in the Czech Republic. We examine the differences in the rate of their decline in three periods, each representing different political climates in the country: before 1948, during 1948–89 (Communist government) and after 1989 (free market economy).