Článek seznamuje s paleontologickou historií, morfologií, biologií, rozšířením a současným stavem populací veslonosů – ryb čeledi Polyodontidae. Poukazuje na taxonomicky rozrůzněné fosilní druhy veslonosů a na recentní dva druhy, z nichž veslonos čínský (Psephurus gladius), údajně největší sladkovodní ryby, vymizel v současné době po roce 2000 a je považován za vymřelého. V této souvislosti se článek zabývá příčinami této neblahé události a poukazuje na nebezpečí vyhynutí dalších velkých druhů sladkovodních ryb.

V článku je na str. 254 chybně uvedena velikost povodí řeky Jang-c'-ťiang, správný údaj je zhruba 1,8 milionů km2. Za chybu se omlouváme.

K dalšímu čtení v Živě

Skrytá rozmanitost pod vodní hladinou: evoluce druhově nejbohatší skupiny obratlovců (2016/4)

Polyploidie u ryb (2013/6)

Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 2. Arapaimy – populární i neznámé (2018/2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The palaeontological history, morphology, biology, geographical distribution and present-day situation of the paddlefish population – fishes of the family Polyodontidae – are the topics of the present contribution, which introduces their taxonomically diversified fossil species as well as two extant species. However, one of them, the Chinese paddlefish (Psephurus gladius), allegedly the largest freshwater fish species, disappeared after 2000 and is considered extinct. The text addresses the causes of this inauspicious case and points to a similar danger of extinction in other large freshwater fish species.