K dalšímu čtení v Živě

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů (2014/1)

Entomopatogenní houby – nerovný souboj (2017/5)

Mikroskopické houby na poštovních známkách a dalším filatelistickém materiálu III. (2021/4)

Použitá a citovaná literatura

AINSWORTH, Geoffrey Clough; SUSSMAN, Alfred S. (ed.). The fungal population: an advanced treatise. Elsevier, 2013.

LIANG, Siran. Missing pieces in the story of a caterpillar fungus—Ophiocordyceps sinensis. Ima Fungus, 2018, 9.2: A75-A77.

MA, Lijun, et al. Revival and characterization of fungi from ancient polar ice. Mycologist, 1999, 13.2: 70-73.

MCKINNEY, L. V., et al. Rapid invasion by an aggressive pathogenic fungus (Hymenoscyphus pseudoalbidus) replaces a native decomposer (Hymenoscyphus albidus): a case of local cryptic extinction?. Fungal Ecology, 2012, 5.6: 663-669.

WANG, Zhengyang, et al. The entomophagous caterpillar fungus Ophiocordyceps sinensis is consumed by its lepidopteran host as a plant endophyte. Fungal Ecology, 2020, 47: 100989.