Kolonie a mikroskopické struktury mikromycet, fytopatogenní a entomopatogenní houby nebo dermatofyty nepatří mezi časté náměty ve filatelii. Přesto i ty se objevují v různých emisích známek, tiskových listů, obálek prvního dne vydání (FDC), dárkových aršíků a dalšího filatelistického materiálu. Poslední díl seriálu se věnuje právě vyobrazení mikroskopických hub - zahrnuje kolonie mikromycet na Petriho miskách, zobrazení konidioforů s konidiemi, koremii, stromat a lézí na kulturních i planých rostlinách v případě fytopatogenních hub. Kromě negativního působení těchto hub (jsou příčinou onemocnění hmyzu i člověka) a mnohdy značných ekonomických škod (např. zničení úrody fytopatogenními druhy v Africe), jsou využívány některé druhy v lidovém léčitelství, při výrobě léků nebo napadené části rostlin jako kulinářské delikatesy.

Mikroskopické houby na poštovních známkách a dalším filatelistickém materiálu II. (2021, 3)

Penicilin – zázračný lék (2021, 3)

Mikroskopické houby na poštovních známkách a dalším filatelistickém materiálu I. (2021, 2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Colonies and microscopic structures of microscopic fungi, phytopathogenic and entomopa­thogenic fungi or dermatophytes are not often depicted in thematic philately. Nevertheless, these subjects appear in various issues of stamps, stamp stocks, FDCs, souvenier sheets and other philatelic material. The very last part of this series focuses on the depiction of microscopic fungi-colonies on Petri dishes, conidiophores with conidia, coremia, stromata and lesions on cultural and wild plants in the case of phytopathogenic fungi. In addition to the negative effects of these fungi (as the causal agent of insect or human diseases) and often extensive economic damage (such as crop destruction in Africa), some of them are used in natural healing, medical drug production and affected plant parts are used as a delicacy in cuisine.