Hromadná vymírání hrála klíčovou roli v evouci globálního ekosystému. Pět z nich výrazně změnilo život na Zemi. Stručně je uvedena charakteristika nejen Velké pětky, ale také menších vymírání (od proterozoika po kenozoikum), která měla zásadní dopady na biotu.

K dalšímu čtení v Živě

Mezozoická vymírání s otazníky, světové anoxické události a změny biodiverzity (2019, 5)

Mass extinctions played a prominent role in the evolution of the global ecosystem. Five of them significantly changed life on the Earth. Not only the famous Big Five but also less well-known events (from the Proterozoic through to the Cenozoic) are briefly introduced, showing the major impacts on biota.