Viz také Seznam světového dědictví UNESCO

whc.unesco.org/en/list

K dalšímu čtení v Živě

Po stopách života v subtropickém moři a další (nejen) geologické zajímavosti okolí Jičína (2021, 6)