Rozmnožování krytosemenných rostlin se nám na první pohled zdá „normální“ a nepříliš odlišné od rozmnožování živočichů. Rostlinný životní cyklus ale zahrnuje „skrytou“ generaci, nazývanou gametofyt, kterou můžeme na první pohled přehlédnout. Článek pojednává o životním cyklu nejstarších rostlin a zachycuje jeho pokroky u krytosemenných. Několikrát se poukazuje na jedinečné vlastnosti samčího gametofytu.

K dalšímu čtení v Živě

Mechorosty jsou sourozenci cévnatých rostlin – co to znamená pro porozumění evoluci rostlin? (2021, 2)

Použitá a citovaná literatura

BALÁŽOVÁ, Alena, Filip KOLÁŘ, Jan FÍLA, Michael MIKÁT a Vojtech BALÁŽ. Rozmnožování z pohledu evoluce: námluvy, sňatky a podvody v říši živočichů a rostlin. Praha: Academia, 2016. Průhledy. ISBN 978-80-200-2590-6.

BARRETT, Spencer CH; HARDER, Lawrence D. Ecology and evolution of plant mating. Trends in Ecology & Evolution, 1996, 11.2: 73-79.

BORG, Michael; BROWNFIELD, Lynette; TWELL, David. Male gametophyte development: a molecular perspective. Journal of experimental botany, 2009, 60.5: 1465-1478.

BREWBAKER, James L. The distribution and phylogenetic significance of binucleate and trinucleate pollen grains in the angiosperms. American journal of botany, 1967, 54.9: 1069-1083.

PAVLOVÁ, Libuše a Lukáš FISCHER. Růst a vývoj rostlin. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1913-2.

HAFIDH, Said; FÍLA, Jan; HONYS, David. Male gametophyte development and function in angiosperms: a general concept. Plant Reproduction, 2016, 29.1: 31-51.

MCCORMICK, Sheila. Male gametophyte development. The plant cell, 1993, 5.10: 1265.

PARK, Soon Ki; HOWDEN, Ross; TWELL, David. The Arabidopsis thaliana gametophytic mutation gemini pollen1 disrupts microspore polarity, division asymmetry and pollen cell fate. Development, 1998, 125.19: 3789-3799.

PAVLOVÁ, Libuše. Fyziologie rostlin. Praha: Karolinum, 2005. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0985-1.

SMITH, Allison. M., et al.: Plant biology. 1. vyd. New York: Garland Science, 2010.

At first sight, angiosperm plant repro­duction looks „normal“ to us and greatly resembles animal reproduction. However, the plant life cycle includes a „hidden“ generation, named gametophyte, which could easily be overlooked. The article de­scribes the life cycle of old plant lineages and highlights its developments in angio­sperms. Several times the unique mechanisms known from male gametophyte are pinpointed.