Ukázáno je biogeograficky významné území, region Střední Poorličí, v údolním úseku Tiché Orlice formou především botanického srovnání současnosti se stavem zaznamenaným publikací Jana Nešpora a Josefa Horčičky (1903). Kaňon řeky je tvořen zejména vápnitými horninami a spadá do území tzv. Třebovské brány (Domin 1940), kudy v klimaticky příznivých obdobích čtvrtohor pronikaly karpatské a panonské druhy z východu do České kotliny.

První díl: Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – územím dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity I. (2021, 6)

K dalšímu čtení v Živě

Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu (2020/6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Upozornění k seznamu literatury: v textu (na straně CXCII) citovaný zdroj Vítek 1969 je uveden chybně, správně jde o Vítek 1972.