Ukázáno je biogeograficky významné území, region Střední Poorličí, v údolním úseku Tiché Orlice formou především botanického srovnání současnosti se stavem zaznamenaným publikací Jana Nešpora a Josefa Horčičky (1903). Kaňon řeky je tvořen zejména vápnitými horninami a spadá do území tzv. Třebovské brány (Domin 1940), kudy v klimaticky příznivých obdobích čtvrtohor pronikaly karpatské a panonské druhy z východu do České kotliny.

Navazující článek: Přírodou pseudokrasu podél Tiché Orlice – území dávných migrací a refugiálních stop biodiverzity II. (2021, 6)

K dalšímu čtení v Živě

Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků (2009, 5)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The biogeographically important Střední Poorličí region is shown in a valley section of the Tichá Orlice River, in the form of a mainly botanical comparison of the present state with the state recorded by Jan Nešpor and Josef Horčička (1903). The canyon of the river is constructed with calcareous rocks in particular, and it belongs to the territory of what is known as Třebovská brána (Do­min 1940), where Carpathian and Pannonian species migrated from eastern parts of Europe to the Czech basin.