Po mrazových jevech v době ledové a požárech na počátku holocénu jsou nyní lesní ekosystémy Šumavy silně formovány biogeomorfologickým působením stromů. Stromy zde každoročně pohybují až 10 tunami půdy na hektar. Jejich schopnost přetvářet krajinu je na Šumavě výjimečná, což je dáno unikátní kombinací silných narušení a současně dorůstáním velkých stromů. Klimatickou změnou se tato vazba může změnit.

K dalšímu čtení v Živě

Šumavské lesy jako studnice nových poznání (2021, 6)

Použitá a citovaná literatura

BOBEK, Přemysl, et al. Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews, 2019, 222: 105865.

ŠAMONIL, Pavel, et al. Biomechanical effects of trees in an old‐growth temperate forest. Earth Surface Processes and Landforms, 2018, 43.5: 1063-1072.

ŠAMONIL, Pavel, et al. Soil denudation rates in an old‐growth mountain temperate forest driven by tree uprooting dynamics, Central Europe. Land Degradation & Development, 2020, 31.2: 222-239.

PHILLIPS, Jonathan D.; ŠAMONIL, Pavel. Biogeomorphological domination of forest landscapes: An example from the Šumava Mountains, Czech Republic. Geomorphology, 2021, 383: 107698.

After frost phenomena during the Ice Age and fires at the beginning of the Holocene, the forest ecosystems of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) have now been formed biogeomorphically by trees. Here the trees annually move up to 10 tons of soil per hectar. Due to the unique combination of strong disturbances and the growth of large trees, their ability to form the landscape is ex­ceptional in Šumava. Climate change may change this link.