Disturbance šumavských horských lesů navzdory dřívějším obavám nastartovaly růst přeživší obnovy, zvýšily strukturální bohatost lesa a přinesly nové biotopy, do nichž se postupně navrací vzácné pralesní druhy. Intenzivní narušení lesa, vyčtená z letokruhů starých stromů, se vyskytovala i v minulosti a často synchronně po nejvýznamnějších orkánech. Disturbance také pomáhají udržet dominanci smrku. Ten se vždy vyskytoval a vyskytuje nejen ve vysokých polohách, ale i na planinách, dnech údolí a mokřinách. Bukům a jedlím se naopak daří zejména na dlouhých svazích, kde se na rozdíl od stanovišť příhodných pro smrk nehromadí mrazivý vzduch nebo voda.

www.npsumava.cz

K dalšímu čtení v Živě

Národní park Šumava – 30 let. Věru: je to důvod k oslavě! (2021, 3)

Kůrovcové vzpomínání (2021, 6)

Stromy formují šumavskou krajinu (2021, 6)

články k 50 letům CHKO Šumava v Živě 2013, 5

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Despite previous concerns, disturbances to the Šumava mountain forests have triggered the growth of surviving regenera­tion, increased the structural richness of the forest and created new habitats to which rare forest species are gradually returning. Intense forest disturbances, detected from the annual rings of old trees, also occurred in the past and often synchronously after the worst hurricanes. Disturbances also help maintain spruce dominance. The spruce has always occurred not only at high altitudes but also on plains, valley bottoms and wetlands. Beeches and firs, on the other hand, especially thrive on long slopes, where, unlike habitats suitable for spruce, freezing air or water do not accumulate.