Text se zabývá ekologickou fyziologií lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Na příkladech shromážděných během třicetileté existence národního parku Šumava je ukázána schopnost kůrovců profitovat z následků klimatické změny během různých fází jejich životního cyklu.

K dalšímu čtení v Živě

Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta smrkového (2013, 5)

Co je za přemnožováním (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě (2013, 5)

Použitá a citovaná literatura

KIREJTSHUK, Alexander G., et al. The most ancient bark beetle known: a new tribe, genus and species from Lebanese amber (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). Systematic Entomology, 2009, 34.1: 101-112.

This text deals with the ecophysiology of the Spruce Bark Beetle (Ips typographus). These tiny organisms are very well able to benefit from the consequences of climate change during all phases of their life cycle. The text summarises examples of such alterations that were recorded during the 30 years of existence of the Šumava Na­tional Park.