K dalšímu čtení v Živě

Západ imunity v třetím věku (2021, 3)

Význam vrozené imunity u nových virových pandemií (2021, 6)

Použitá a citovaná literatura

MARTIN, Seamus J., et al. Roitt's essential immunology. John Wiley & Sons, 2016.

JARJOUR, Nicholas N.; MASOPUST, David; JAMESON, Stephen C. T cell memory: understanding COVID-19. Immunity, 2021, 54.1: 14-18.