V roce 2021 jsme si mohli připomenout jedno nenápadné a veřejnosti téměř neznámé, ale pro ochranu přírody zajímavé výročí – 80 let zákonné ochrany vydry říční (Lutra lutra) na území současné České republiky. Aktuální početnost vydry říční v české krajině se stala, ostatně podobně jako přítomnost dalších predátorů chráněných zákonem, předmětem nekončících diskuzí. Protože převládající potravou vydry jsou ryby, její ochranu zpochybňují zejména rybáři, a to jak produkční, tak sportovní. Proto považujeme za potřebné popsat vývoj ochrany a související početnosti vydry na našem území. Ochrana vydry říční byla poprvé ustanovena nařízeními vlády Protektorátu Čechy a Morava číslo 127 a 128 z března 1941. Do té doby její početnost setrvale klesala, ze dvou důvodů, které v článku blíže popisujeme.

K dalšímu čtení v Živě

Výr velký a jeho nelehký osud IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article is dedicated to the Eurasian River Otter (Lutra lutra) hunting and conservation and in particular to the 80th anniversary of the introduction of otter protection. As a result of this protection, the otter has become one of the predator species that have never been completely eradicated in the Czech Republic. Nevertheless, its growing numbers, undoubtedly allowed for by protection, are accompanied by continuing conflicts between fishermen and environmentalists.