Čtvrtý díl seriálu se zabývá legislativními změnami v ochraně výra velkého (Bubo bubo) ve 40. a 50. letech 20. století. Souběžně popisuje reakce myslivecké a ochranářské veřejnosti na tyto legislativní změny a také na rostoucí početnost výra v českých zemích.

K dalšímu čtení v Živě - seriál Výr velký a jeho nelehký osud

I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (2020, 4)

II. Na cestě k vyhubení (2020, 6)

III. Nesnadná cesta k ochraně (2021, 1)

V. Cesta k úplné ochraně (2021, 3)

Použitá a citovaná literatura

NEČAS, Josef. Výři a výrovky. Stráž myslivosti, 1943, ročník 21.

KRATOCHVÍL Baby J. Výr velký na Moravě. Stráž myslivosti, 1943, ročník 21.

ČERNÝ, Walter, SEKERA Jiří. Rozšíření výrů v Československu (anotace). Sylvia, 1958, ročník 15: 275–276.

HANZÁK Jan. Výři a výrovky. Živa, 1963, 2: 68.

Lesnický a myslivecký atlas. Praha: Ústřední správa geodesie a kartografie., 1955.

MOJŽÍŠ Josef. Naše sovy. Stráž myslivosti, 1943, ročník 21.

SEKERA, Jiří. Oblasti výrů v Československu. Stráž myslivosti, 1950, ročník 28, 7: 89-90.

SEKERA, Jiří. O našich výrech. Stráž myslivosti, 1951, ročník 29, 7: 187.

SEKERA Jiří. 1954: Rozšíření výrů v Československu. — Prá-ce VÚL v ČSR sv. 7., VÚMZL Zbraslav: 153–175.

SCHUSTER VON FORSTNER, Wilhelm. Die Vogel Mitteleuropas. Esslingen; München, 1923

WAHL, Veleslav., Naše sovy, Stráž myslivosti, 1942, ročník 20.

Medailony citovaných autorů jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The fourth part of the series deals with changes in the legal protection of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) in the 1940s and 1950s. It also describes the reactions of hunters and conservationists to these legislative changes and to the growing number of eagle owls in the Czech countryside.