Předchozí díly seriálu popisovaly vývoj vztahu člověka a výra velkého (Bubo bubo) a snahy o zavedení jeho ochrany. Jeden z důvodů odebírání výrů z přírody se projevil jako nečekaně vitální, a to byla potřeba chovu pro tradiční lov jiných ptačích predátorů na výrovce. Spor o používání výrovek po r. 1948 významně souvisel s ubýváním koroptví. Koroptev polní (Perdix perdix) byla u nás do poloviny 20. století početně hlavní lovnou zvěří. Druh byl zásadně citlivý na občasné mrazivé kontinentální zimy (1928/29, 1941/42) a snaha zvýšit stavy koroptví po takových zimách vždy vedla k intenzivnější snaze o tlumení škodné, což je zažitý eufemismus pro lov (přesněji řečeno systematické vybíjení) predátorů – ptáků i savců.

K dalšímu čtení v Živě

Ztráty při hnízdění výra velkého a jejich příčiny na Podblanicku (1978, 1: 39)

Myslivci a ochrana dravců v praxi (1978, 4: 151–152)

Oktavián (Octavianus) Farský (2019, 2)

seriál Výr velký a jeho nelehký osud

I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (2020, 4)

II. Na cestě k vyhubení (2020, 6)

III. Nesnadná cesta k ochraně (2021, 1)

IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

Použitá a citovaná literatura

ANDRESKA, Jiří. Čas hájení, čas lovu. Vimperk: VIK, 1995. ISBN 80-85618-35-4.

ANDRESKA, Dominik; ANDRESKA, Jan. K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách. České právo životního prostředí, 2017. 46: 79-105.

ANDRESKA, Jan; ANDRESKA, Dominik. K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích. České právo životního prostředí, 2018. 50: 75-99.

ANDRESKOVÁ, Erika a Jiří ANDRESKA. Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993. ISBN 80-85618-12-5.

FOLK, Čestmír; HAVLÍN, Jiří a HUDEC, Karel. Něco k lovu dravců na výrovkách. Myslivost, 1958.

ŠPAČEK, Miroslav. Dodržujme ochranu pernatých dravců. Myslivost, 1960, 8, č. 7

ŠPAČEK, Miroslav; KOVÁŘ Karel. Dravci v letu. Praha: SZN, 1967.

HONCŮ, Miroslav (1985) Rukopis

KOMÁREK, Julius. Myslivost v českých zemích. Praha: Čin, 1945.

PECINA, Pavel. Ochrana výrů dříve a dnes. Myslivecký kalendář, 1975, SZN, Praha.

REJNEK, Pavel. Ochrana dravců v praxi. Živa, 1978, 4: 151–152.

SLADKOVSKÝ, Pavel. Ztráty při hnízdění výra velkého a jejich příčiny na Podblanicku. Živa, 1978, 1: 39.

SUCHÝ, Oldřich. O osudech výrů na Rýmařovsku. Živa, 1970, 2: 69–70.

UTTENDÖRFER, Otto. Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen. E. Ulmer, 1952.

Medailony citovaných autorů jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií


The fifth and final part of the series on the evolution of the relationship between man and the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) is devoted to the genesis of the long-standing conflict between conservative hunters on the one hand and ornithologists and environmentalists on the other. Protection of the eagle-owl was introduced step-by-step, the end result being a ban on hunting with eagle-owls and a ban on collecting chicks from nests. However, it was not until 1992 that the eagle-owl was included in the list of protected animals in the Czech Republic.