Článek se zabývá vývojem populace výra velkého (Bubo bubo) a snahy o jeho ochranu v období první Československé republiky (1918–38). Zároveň se zmiňuje o první závažné debatě o smyslu a škodlivosti lovu dravců na výrovkách.

K dalšímu čtení v Živě - seriál Výr velký a jeho nelehký osud

I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (2020, 4)

II. Na cestě k vyhubení (2020, 6)

IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

V. Cesta k úplné ochraně (2021, 3)

Použitá a citovaná literatura

ANDRESKA, Dominik; ANDRESKA Jan. K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách. České právo životního prostředí, 2017, 46. 4: 79-105

ANDRESKA, Jan; ANDRESKA Dominik. K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích, České právo životního prostředí, 2018, 50. 4: 75-100.

DOMIN, Karel. Tatranské obrazy: s 64 celostránkovými holarotypiskými obrazy podle původních snímků autorových. Praha: J. Otto, 1926.

FARSKÝ Oktavián. K výrovce. Stráž myslivosti, 1932, ročník 10, Brno.

HERRLINGER E. Die Wiedereingebürungdes Uhus Bubo bubo in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bonner Zoologische Monographien Nr. 4. Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, 1973

HUDEC, Karel. Ornitologové české republiky, Přerov, MOS, 1999.

KOMÁREK, Julius. Neznámá Makedonie: příroda-Lovy a studie zoologa v makedonských horách. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1940.

LOOS K. 1932 : Achtzehnter Bericht über die Tätigkeit der Ornitologischen Station des "Lotos" für das Jahr 1931. In: Ornithologischer Jahres-Bericht der Vogelwarte „Lotos“ B. Leipa für das Jahr 1932. sv.80, Lotos, Prag

MUSÍLEK J. K výrovce, Stráž myslivosti, 1932, ročník 10, Brno.

NECHLEBA, Alois. Lesní zvěř na Křivoklátsku v době historické. Stráž myslivosti, 1934, 12. 21: 323-330.

NECHLEBA, Alois. Výr ve volnosti a ve službách myslivosti I., Stráž myslivosti, 1935, 13. číslo 6.

NECHLEBA, Alois. Výr ve volnosti a ve službách myslivosti II., Stráž myslivosti, 1935, ročník 13, číslo 7.

NIETHAMMER G, et al. Handbuch der deutschen Vogelkunde, Leipzig : Akad. Verl.-Ges., 3 Bände, 1937, 1938, 1942.

RAKUŠAN, Ctirad. Myslivecký slovník naučný. Praha: Brázda, 1992.

Medailony citovaných autorů jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article deals with the dynamics of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) popula­tion in interwar Czechoslovakia (1918–38). In particular it deals with the first public debate on the usefulness and harmfulness of using the eagle-owl lure hunting me­thod to hunt birds-of-prey.