Článek se zabývá vývojem populace výra velkého (Bubo bubo) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v době před rozpadem Rakousko-Uherska. Výr v té době nebyl ze zákona chráněn, intenzivní pronásledování přivedlo druh na pokraj vyhynutí. Teprve na počátku 20. století si ochranářsky uvažující ornitologové uvědomili kritický stav populace výra a začali volat po její ochraně.

K dalšímu čtení v Živě - seriál Výr velký a jeho nelehký osud

I. Jak výr ke špatné pověsti přišel (2020, 4)

III. Nesnadná cesta k ochraně (2021, 1)

IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

V. Cesta k úplné ochraně (2021, 3)

K výročí tří zemských zákonů o ochraně živočichů (2020, 2)


Seznam použité literatury a medailony citovaných autorů jsou v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article deals with the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo) population dynamics in Bohemia, Moravia and Silesia prior to the dissolution of the Austrian-Hungarian Em­pire in 1918. At the time, this owl had not been legally protected; intensive persecution brought the species to the verge of extinction. First at the beginning of the 20th century, environmentally-conscious ornithologists realised the critical condition of the Eurasian Eagle-owl population and started to call for its protection.