Pivoňky (Paeonia), jejichž plané druhy vyskytující se v Evropě jsme představili v článku Pivoňky Evropy – známé, a přesto udivující (Živa 2022, 2), se u nás běžně pěstují v okrasných zahradách. Nikdy však nedosáhly takové obliby a zájmu mezi soukromými sběrateli a šlechtiteli jako jiné skupiny okrasných rostlin. Šlechtěním růží, jiřinek, lilií a kosatců se zabývala a zabývá řada zájemců, kteří se sdružují ve spolcích. Naproti tomu pěstování širšího sortimentu pivoněk je záležitostí pouze několika nadšenců. Přesto vznikly poměrně ucelené sbírky v některých botanických zahradách – v Botanické zahradě hl. m. Prahy, v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzi­ty v Brně a při Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlo­vy v Hradci Králové. Naše největší a nejstarší veřejně přístupná sbírka pivoněk je spojená s Průhonicemi u Prahy, kde také sídlí Botanický ústav Akademie věd ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Sbírka pivoněk je umístěna v několika expozičních záhonech Průhonické botanické zahrady. Zahrada je otevřena od dubna
do konce září denně od 9.00 do 17.00 mimo pondělí. Přístup přes Průhonický park, zvláštní vstupné se neplatí.

Více informací najdete na webové stránce ibotky.cz.