Pivoňky (Paeonia) jsou dobře známý rod rostlin, který se kromě Asie, Afriky a Severní Ameriky vyskytuje také v Evropě. Najdeme zde 12 druhů a minimálně jednou tolik poddruhů bylinných pivoněk. Taxonomické pojetí některých skupin není ještě ustálené. Čtyři taxony jsou v přírodě kriticky ohrožené a chráněné. Pivoňka lékařská (P. officinalis) je známa jako léčivá rostlina již od starověku.

Většinu druhů planých pivoněk si můžete prohlédnout ve sbírce Průhonické botanické zahrady. O její historii se dozvíte v článku Historie pivoněk v Průhonicích (Živa 2022, 1).

K dalšímu čtení v Živě

Za pivoňkou tenkolistou do Sedmihradska (2008, 5)

Použitá a citovaná literatura

BĚLOHLÁVKOVÁ R.: Paeoniaceae in: KUBÁT K. (ed.): Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. s. 203. ISBN 80-200-0836-5

BLAŽKOVÁ U.: Sbírka bylinných pivoněk v Botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, Průhonice: Botanický ústav ČSAV, 1996. 133 s.

DAVIS P. J.; CULLEN J.: Paeonia. in: Davis, P.H. (ed.): Flora of Turkey and the East Aegaean Islands. Vol. 1., pp. 204 – 206, Edinburgh University Press, 1965.

GRABOWSKA B., KUBALA T.: Piwonie. Zysk i S-ka Wydawnictvo. 2011. ISBN 978-83-7506-765-1.

HALDA J.J. & WADDICK J. W.: The Genus Paeonia. Timber Press. 2004. ISBN 0-88192-612-4.

HONG DE JUAN: Peonies of the World. Taxonomy and Phytogeography. Kew Bublishing. 2010. ISBN 978-1-84246-392-5.

IPPOLITOVA N. J. & VASILJEVA M.J.: Piony – aľbom spravočnik. Rosseľchozizdat, 1985

KEMULARIA-NATHADSE L.M.: The Caucasian Representatives of the Genus Paeonia L. Trudy Tbilisskogo Botaniceskogo Sada, 1961

OPATRNÁ M.: Informační zpráva o sortimentu čínských pivoněk, Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 1976. 80 s.

PAGE, M.: The Gardener’s Guide to Growing Peonies. David & Charles Publishers, Devon, UK, 1997

PUNINA E. O. & Mordak E.V.: Fam.37. Paeoniaceae. In: Takhtajan A.L. (ed.): Caucasian Flora Conspectus. Vol 3 (2). KMK Scientific Press. 2012. ISBN 978-5-87317-879-7.

ROGERS A.: Peonies. Timber Press, Portland, Oregon, 1995. ISBN-13: 978-0881926620

STERN F. C.: A Study of the Genus Paeonia. Royal Horticultural Society, London. 1946

WEBB D. A.: Paeoniaceae. In.: Flora Europaea. Vol. 1, pp. 292 - 294, Cambridge University Press, 1993

WISTER J. C. (ed.): The Peonies. American Horticultural Society. 1962

Internetové zdroje

The American Peony Society https://americanpeonysociety.org/

The Peony Library https://www.paeon.de/navigation/hilf_en_lit_index.html

Peonies (Paeonia) are a well-known genus of plants. They occur in Asia, Africa and North America as well as in Europe. There are 12 species and at least twice as many subspecies of herbaceous peonies. The taxonomic conception of some groups is not yet stable. Four taxa are critically endangered and protected in the wild. The species P. officinalis has been known as a medicinal plant since ancient times.