Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci moří i jezer je ovlivněn řadou biologických i fyzikálních procesů. Zintenzivnění rozkladu, často související s přísunem limitujících živin v důsledku lidské činnosti, může vést až k vyčerpání kyslíku z vody a vzniku tzv. mořských mrtvých zón. Úbytek kyslíku související s oteplováním a eutrofizací je však zřejmý i v jezerech a nádržích mírného pásu.

Navazující téma

Voda je divná (a díky za to) (Živa 2022, 2)

Použitá literatura

JANE, Stephen F., et al. Widespread deoxygenation of temperate lakes. Nature, 2021, 594.7861: 66-70. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03550-y

Dissolved oxygen in oceans and lakes is influenced by many biological and physical processes. Intensified decomposition of organic matter, often associated with human-induced nutrient supply, can lead to oxygen depletion in the water column and the formation of marine dead zones. However, increase of anoxia related to warming and eutrophication is also evident in temperate lakes and reservoirs.