Vtipálkové občas říkají, že naší planetě Zemi by se mělo říkat Voda, už jen proto, že oceány zaujímají přes 70 % zemského povrchu. Ale důvodů je víc. Bez kapalné vody by to zkrátka nešlo, neexistoval by život v té podobě, jak ho známe, a bez vodní páry v atmosféře, hlavního hráče skleníkového efektu, by se Země stala planetárním „mrazákem“. Voda jako sloučenina má přitom celou řadu podivných vlastností. Některé z nich, jež zásadně ovlivňují fungování sladkovodních ekosystémů, si zde představíme.

Navazující téma

Když se ryby dusí aneb Příčiny a důsledky úbytku kyslíku ve vodách (Živa 2022, 2)

Použitá a citovaná literatura

BOEHRER, Bertram; SCHULTZE, Martin. Schichtung von Seen, in Handbuch Angewandte Limnologie, edited by C. E. W. Steinberg et al., Chapter IV-2.2, pp. 1–21, ecomed, Landsberg, Germany, 2005.

BOEHRER, Bertram; SCHULTZE, Martin. Stratification of lakes. Reviews of Geophysics, 2008, 46.2.