Slíďák tečkovaný (Hygrolycosa rubrofasciata) z čeledi slíďákovití (Lycosidae) byl zvolen evropským pavoukem roku 2022. Fascinujícím aspektem biologie tohoto slíďáka je způsob, jakým si samci namlouvají samice. Na jře bubnují svými zadečky do suchých listů, což může být slyšitelné lidským uchem i na vzdálenost několika metrů. Druh je vázán na oligotrofní mokřady, které v nižších polohách rychle mizejí kvůli eutrofizaci prostředí zapřičiněné především nadužíváním syntetických hnojiv v zemědělské výrobě. Dále jeho biotopy ohrožuej zarůstání dřevinami a vysušování krajiny.

K dalšímu čtení v Živě

Slíďáci a česká arachnologie I. (2013, 4)

Slídáci a česká arachnologie II. (2013, 5)

Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae) was voted the European Spider of the Year for 2022. This wolf spider exhibits a fascinating life history: during courtship, males drum with their abdomen on dry leaves, making a noise which is audible even to humans as a „purring“ drumming sound. It occurs in oligotrophic and mesotrophic wetlands. The omnipresent eutrophication of the landscape causes pollution of water, an increase in vegetation density and consequently the extinction of these spiders. Their disappearance is especially evident in the lowlands where farming causing eutrophication is most intense. Sites of H. rubrofasciata spiders should be protected by establishing zones where usage of fertilizers and pesticides will be eliminated.