V čistých vodách v oblastech s intenzivním slunečním zářením, jako jsou horská jezera, periodické tůně nebo arktické vody, může ultrafialové záření pronikat hluboko pod hladinu a negativně působit na obyvatele vodního sloupce. Efektivní odpovědí planktonních korýšů, např. hrotnatek rodu Daphnia, může být ochranná pigmentace. Ta se však vyvinula pouze na lokalitách bez přítomnosti ryb, v případě jejich introdukce jsou vizuálně nápadní korýši pod silným predačním tlakem.

Navazující téma

Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě (2022, 4)

K dalšímu čtení v Živě

Československý endemit Daphnia hrbaceki: jak jsme objevili "hrbáče od Bezdězu" (2015, 5)

Využití hrotnatky Daphnia magna v ekotoxikologických biotestech (2015, 6)

Použitá a citovaná literatura

SARS, Georg Ossian. On some Australian Cladocera, raised from dried mud. Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania, 1885, 8: 1-46.

In clearwater habitats in areas with intense solar radiation, such as mountain lakes, periodic pools or arctic waters, ultraviolet radiation can penetrate deep below the water surface and negatively affect organisms in the water column. Planktonic crustaceans, e.g. waterfleas of the genus Daphnia, can respond to this selection pressure by developing protective pigmentation. It is, however, effective only in fishless habitats; in the case of the introduction of fish, conspicuous crustaceans are under strong predation pressure.