K dalšímu čtení v Živě

Česká společnost pro krajinnou ekologii – udržovatelka oboru v mezinárodních návaznostech (2015, 1)

Společný systém průzkumu a monitorování evropských krajin (2020, 5)

Dvacet let České společnosti pro krajinnou ekologii (2020, 5)

Použitá a citovaná literatura

KOVÁŘ, Pavel. Prof. Dr. Robert G. H. Bunce (osobnosti a instituce v zahraničí). Živa, 1997, 45.3 kulér, nestránkováno.

KOVÁŘ, Pavel. Dr. Robert G. H. Bunce, Velká Británie. In: KOVÁŘ, Pavel. Rozhovory se Živou: rozhovory s vědci, pedagogy a studenty. Praha: P. Kovář ve spolupráci se Živou, 2009. ISBN 978-80-254-7976-6.

KOVÁŘ, Pavel. Společný systém průzkumu a monitorování evropských krajin. Živa, 2020, 68.5: 228-231.