Článek se zabývá významem litorálních porostů rybníků pro biodiverzitu. Tyto porosty jsou klíčovým biotopem pro řadu druhů, ale ve druhé polovině 20. století došlo k jejich plošnému úbytku, dokonce i v chráněných územích. Mezi hlavní příčiny patří dosavadní rybářský management, nadbytečný přísun živin z povodí a okolní krajiny, vyhrnování sedimentů, ale také vliv vodního ptactva nebo přímé vysekávání porostů.

K dalšímu čtení v Živě

Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě (2022, 4)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

This article deals with the importance of the littoral vegetation of fishponds for biodiversity. The area of these key habitats for many species has declined across most fishponds, including those in protected areas. The losses have been mainly caused by current fish farming practices, eutrophication in the catchment area and surrounding landscape, sediment dredging, the impact of waterfowl and clearance of vegetation.