Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě

Přirozenou snahou každého organismu, vodní nevyjímaje, je předat své geny do další generace, rozmnožit se. Aby tohoto finálního cíle dosáhl, musí zvládnout dvě hlavní věci. Tou první je mít dostatek zdrojů, tedy energie a látek k růstu a investicím do reprodukce. Druhou, neméně podstatnou, je se kýženého okamžiku reprodukce dožít, což je pro kořist v prostředí plném predátorů vždy výzva. Podmínky vodního sloupce se v mnoha aspektech liší od suchozemského prostředí – odlišné je světelné klima, distribuce potravních zdrojů i přenos informací kapalným médiem. Některé antipredační strategie planktonních organismů jsou přímo učebnicovým příkladem adaptací pro přežití.

Použitá a citovaná literatura

BRÖNMARK, Christer; HANSSON Lars-Anders. The Biology of Lakes and Ponds (3rd edn). https://doi.org/10.1093

SARS, Georg Ossian. On some Australian Cladocera, raised from dried mud. Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania, 1885, 8: 1-46.

TOLLRIAN, Ralph; HARVELL, C. Drew (ed.). The ecology and evolution of inducible defenses. Princeton university press, 1999.

 

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.