Článek představuje ekologickou roli a vzájemné interakce společenstev fototrofních organismů ve vodním prostředí. Na příkladu výrazně odlišných stojatých vod, jako jsou člověkem ovlivněné vodní útvary typu přehradních nádrží a umělé vodní útvary typu důlních jezer, ukazuje význam nejen fytoplanktonu, ale i makrofytů a perifytonu, které často unikají naší pozornosti.

K dalšímu čtení v Živě

Voda je divná (a díky za to) (2022, 2)

Použitá a citovaná literatura

BOROVEC J., et al. Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15 České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2014.

CRONK, Julie K.; FENNESSY, M. Siobhan. Wetland plants: biology and ecology. Florida: CRC Press, 2016.

POSCH, Thomas, et al. Harmful filamentous cyanobacteria favoured by reduced water turnover with lake warming. Nature Climate Change, 2012, 2.11: 809-813.

SAND-JENSEN, Kaj; BORUM, Jens. Interactions among phytoplankton, periphyton, and macrophytes in temperate freshwaters and estuaries. Aquatic Botany, 1991, 41.1-3: 137-175.

ŠVEC Josef; MÜLLNEROVÁ Dominika. Výparoměr na hladině jezera Most. Vesmír, 2020,99: 519.

This article presents the ecological roles and mutual interactions of phototroph communities in the aquatic environment. Using the heavily modified water bodies such as dam reservoirs and post-mining lakes as examples, we show the importance of not only phytoplankton but also zoomed-in macrophytes and periphyton, which often escape our attention.