Ne, není to překlep v letopočtech. James Ephraim Lovelock se narodil 26. července 1919 a zemřel 26. července letošního roku, v den svých 103. narozenin. Byl to dlouhý život, plný zajímavých nápadů, vynálezů a důležitých otázek, na které nemáme jednoduché odpovědi. Jsou podmínky pro život na naší planetě zcela výjimečné? Je biosféra naší planety regulována tak, že zaručuje své dlouhodobé trvání? Přispívají bioty na Zemi k vlastnímu přežívání po miliony let? Kde jsou meze sebeudržitelné biosféry? Je možné vysvětlit chování naší Země jenom na základě chování jednotlivých složek? Nebo je chování celého systému Země něčím, co se redukcí na oddělená studia tektoniky, klimatu, biot a jiných komponent vysvětlit nedá? To jsou otázky, které si kladl a na které se snažil odpovědět chemik, ekolog a zcela originální nezávislý badatel James Lovelock.

K dalšímu čtení v Živě

Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity (2020, 5)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže.