Zrnovka alpská (Pupilla alpicola) je drobný plž s vazbou na vápnité mokřady. Ve fosilním záznamu z posledního glaciálu se však často vyskytuje ve sprašových sedimentech společně s xerofilními druhy. V srpnu 2021 jsme z. alpskou poprvé nalezli na Islandu, a to výhradně na suchých travnatých stanovištích. Podobně mohl vypadat její výskyt v glaciální krajině. Dnešní vazba zrnovky alpské na silně bazické mokřady by mohla, kromě dostatku vápníku, souviset také s jejich stabilním a relativně chladným mikroklimatem.

K dalšímu čtení v Živě

Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř – současná analogie střední Evropy v době ledové (2010, 3)

Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural – současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu (2010, 4)

Pupilla alpicola is a tiny land snail restricted to calcareous wetlands. However, as a fossil it can typically be found in glacial loess deposits along with xerophilous species. In August 2021 we documented this species for the first time in Iceland and found it exclusively on dry grassy habitats. Such conditions might be similar to those of glacial landscapes. The current restriction of P. alpicola to highly alkaline wetlands might be related, in addition to calcium availability, to their stable and relatively cold microclimate.