Lidské tělo je tvořeno čtyřmi druhy tkání – epitelovou, pojivovou, svalovou a nervovou (krev má zvláštní postavení, i když původem a složením odpovídá pojivové tkáni). K pojivovým tkáním patří spolu s vazivem a kostí (podrobněji v článku na str. 28–33 a XXVII–XXVIII této Živy) také chrupavka, jíž je věnován následující článek. Oproti ostatním tkáním mají pojiva kromě buněk velký podíl mezibuněčné hmoty amorfní (matrix) a vláknité. Základní buňky pojiv tvoří mezibuněčnou hmotu, jejíž složení pak odpovídá výslednému typu tkáně. Ve vazivu jsou to fibroblasty (klidové stadium obklopené mezibuněčnou hmotou, kterou již tyto buňky dále neprodukují, označujeme fibrocyty, fibra – vlákno), v chrupavce chondroblasty (chondrocyty, chondros – chrupavka), v kosti osteo­blasty (osteocyty, os – kost). Chrupavka je vyživovaná z okolního vaziva nebo kloubní tekutiny a má omezené regenerační schopnosti.

K dalšímu čtení v Živě

Kost je živý orgán (2013, 1)

Citovaná a použitá literatura:

HALAŠKOVÁ, MILADA et al. Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního elektronového mikroskopu. Čes. Revmatol., 2000, 4: 127-132

LÜLLMANN-RAUCH R. Histologie, Překlad 3. vydání, Grada publishing a.s., Praha 2012.

KIERSZENBAUM AL,. Histology and cell biology, An Introduction to Pathology, 2th.Edition, Mosby Inc., Philadelphia 2007.

MESCHER AL, Junqueira´s basics histology text and atlas, 16th edition, McGraw-Hill education, New York 2021

ROSS MH, PAWLINA W. Histology, A Text and Atlas, 6th. Edition, Williams & Wilkins, Philadelphia 2011.