Hornosvratecká vrchovina zahrnuje druhou nejvýše položenou oblast Českomoravské vrchoviny a také velmi členitou krajinu v okolí řeky Svratky. Tento kraj inspiroval mnohé české a moravské umělce (malíře, básníky). Vyznačuje se pestrou přírodou, neživou (minerály, skály) i živou (mokřady, louky a lesy).

K dalšímu čtení v Živě

Dva poslední vlci z Vysočiny (2010, 3)

Program UNESCO Člověk a biosféra (MaB) (2011, 4)

Citovaná a použitá literatura:

BRODESSER, Slavomír: Řeka Svratka, krajina a lidé. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní od pramene po Brněnskou přehradu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003.

CULEK, Martin. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1995. ISBN 80-85368-80-3.

FLÍDR, Aleš, Michal KONEČNÝ a Radim ŠTĚPÁN. Průvodce krajinou hradů: středověké památky v povodí Svratky a Svitavy. Kroměříž: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. ISBN 978-80-87231-17-3.

BUČEK, Antonín, et al. Žďárské vrchy – putování krajinou chráněné krajinné oblasti. Brno 1983, 50 s. + barevná fotografická příloha.

KOLEKTIV. Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: 200 000, list M–33 - XXIII Česká Třebová. Praha 1962, + černobílá fotografickáu příloha.

KOVÁŘŮ, Věra; MARKOVÁ, Zdenka: Památky lidového stavitelství na okrese Žďár n. S. Brno: Okresní památková správa Žďáru nad Sázavou, 1982.

ONDRÁČKOVÁ, Milada, STALMACH, Ladislav (eds.) a kol.: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008.

PAŘÍZEK, Jindřich: Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár nad Sázavou a okolí. Nové Město na Moravě: Horácké muzeum, 2000.

PEŇÁZ, Milan (ed.) a kol.: Chudobín – historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír, 2006.

SKOŘEPA, Hynek (ed.) a kol.: Přírodní poměry Boskovicka. Vlastivěda Boskovicka (sv. 1). Boskovice: Muzeum Boskovicka, 2008.

ZIMÁK, Jiří et al. Průvodce ke geologickým exkurzím: Morava – střední a jižní část. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.

The Hornosvratecká (Upper Svratka) High­lands include the second highest loca­tion, as part of the Bohemian-Moravian Highlands and a very jagged landscape surrounding the River Svratka. This land­scape has inspired many Bohemian and Moravian artists (painters and poets). It presents varied countryside, inanimate na­ture (minerals and rocks) and living nature (wetlands, meadows and forest).