Autor popisuje bezproblémové soužití mravence drnového (Tetramorium caespitum), mravence cizopasného (Strongylognathus testaceus) a mravence bachratého (Anergates atratulus) v laboratorním hnízdě v případě, že je mravenec bachratý dodán do kolonie ve stadiu plodu (společně s plodem mravence drnového). Průnik dospělých královen mravence bachratého do již existující kolonie mravence drnového a m. cizopasného však vyvolá útok dělnic mravence cizopasného, i když jsou samičky mravence bachratého tolerovány dělnicemi přirozeného hostitele mravence drnového. Účinek zklidňujícícho feromonu samiček mravence bachratého je zřejmě selektivní.

K dalšímu čtení v Živě

Strongylognathus testaceus – parazitický mravenec se zajímavým rozmnožováním (2019, 2)

Citovaná a použitá literatura:

PURKART, Adrián, et al. Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia, 2021, 1-11.

SEIFERT, Bernhard. Die ameisen mittel-und Nordeuropas. Lutra Verlag-u. Vertriebsges., 2007.

SEIFERT, Bernhard. The ants of central and north Europe. lutra Verlags-und Vertriebsgesellschaft, 2018.

The author describes the trouble-free co­existence of the ants Tetramorium caespitum, Strongylognathus testaceus and Anergates atratulus in a laboratory nest. If the ant A. atratulus is delivered to the colony together with the ant T. caespitum in brood form, no problem arises. However, the pe­netration of adult A. atratulus queens into an existing colony of T. caespitum and S. testaceus will cause attacks by S. tes­taceus workers, even if the A. atratulus queens are tolerated by the workers of the usual T. caespitum host. The effect of the calming pheromone of female A. atratulus is apparently selective.