Od r. 1994 probíhá na základě smlouvy mezi Velkolomem Čertovy schody, a. s., ve Tmani a Národním muzeem v Praze vý­zkumný projekt Sukcese zoocenóz po po­vrchové těžbě vápenců v CHKO Český kras. Cílem je základní biomonitoring společenstev modelových skupin živočichů a zužitkování výsledků při návrhu optimalizace rekultivačních zásahů na vytěžených plochách. Díky této dlouhodobé spolupráci dnes máme záznam o vývoji vybraných živočišných skupin od nejranějších stadií sukcese v délce více než čtvrt století. Především v případě nehmyzích skupin bezobratlých se tato pozorování stala zcela unikátními svou kontinuitou. Vedle pavouků a plžů tak jsou podchyceny mnohonožky, stonožky, stejnonožci, sekáči a štírci. Pro prvních pět jmenovaných známe jejich ekologické nároky, a můžeme je proto považovat za bioindikátory.

K dalšímu čtení v Živě

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

Přežije ovsenka Chondrina avenacea v Českém krasu? Z červené knihy našich měkkýšů

(1984, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Since 1994 there has been regular monitoring of selected groups of animals in the still active Čertovy schody quarry in the Bohemian Karst, carried out by the staff of the National Museum, Prague, with the support of the quarry operator. The most continuous results were collected in the case of arachnids and molluscs, which are the subject of this article. The number of species differs significantly on the fresh bottom of the quarry, where vegetation has not yet developed, and on older, longer abandoned levels. A mosaic of grass and shrub vegetation has already developed there, which provides suitable conditions for the greatest number of species. The occurrence of a number of endangered species confirms the role of quarries as refuges for open habitat species.