Česká botanická společnost vybrala jako rostlinu roku 2023 kociánek dvoudomý (Anntenaria dioica) z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). V minulosti roztroušený druh pastvin, vřesovišť, strání a a světlých lesů na kyselých podkladech v posledních létech silně ubývá. Příčinou je zřejmě úbytek vhodných bezlesých stanovišť, na nichž byla ukončena pastva nebo seč a lokality zarůstají. Rostlina je dobře poznatelná i pro laiky a její přehlédnuté lokality tak může zaznamenat i prostý milovník přírody.

K dalšímu čtení v Živě

Rostlina roku, letos potřetí (2023, 3)

Informace o rostlině roku budou po­stupně doplňovány na webovou stránku České botanické společnosti (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2023).

Zveřejňovány budou i na facebookovém a twitterovém profilu.

https://www.facebook.com/botanospol

https://twitter.com/botanospol

Citovaná a použitá literatura

ČECH, Luděk, Libor EKRT, Ester EKRTOVÁ, Jiří JUŘIČKA a Jana JELÍNKOVÁ. Červená kniha květeny Vysočiny. Jihlava: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, 2021. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-88242-05-5.

DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989.

CHYTRÝ, Milan. Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech Republic. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1462-7.

JEŘÁBKOVÁ Hana; DANIHELKA Jiří. Kociánek dvoudomý rostlinou roku 2023. Botanika 2023, 1: 2–4.

KAPLAN, Zdeněk, et al. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia, 2016, 2.

KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6.

KUBÁT, Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0836-5.

MACKŮ, Jan a Jindřich KREJČA. Atlas liečivých rastlín: vyše 200 druhov rastlín maľovaných podľa prírody. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1964.

POLÍVKA, František. Názorná květena zemí koruny české obsahující též čelnější rostliny cizozemské, pěstované u nás pro užitek a okrasu. V Olomouci: R. Prombergr, 1904.

SCHÖNFELDER, Peter; SCHÖNFELDER, Ingrid. Léčivé rostliny. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010.

The Czech Botanical Society has chosen the Stoloniferous Pussytoes (Anntenaria dioica) from the Asteraceae family as the Plant of the Year 2023. The scattered type of pastures, heaths, hillsides, and light forests on acidic substrates has been de­clining strongly in recent years. The cause is apparently the loss of suitable forest--free habitats where grazing or felling has been stopped and localities are becoming overgrown. The plant is easily recognisable even by laymen, and its overlooked sites can thus be noticed even by a simple nature lover.