K dalšímu čtení v Živě

Rostlina roku: proč, co a jak? (2021, 3)

Ohlasy Rostliny roku 2021 (2022, 2)

Hlaváček letní, rostlina roku 2022, a jeho příbuzní (2022, 3)

Záchranné aktivity pro vstavač kukačku ve východních Čechách (2023, 1)

O kociánku dvoudomém – rostlině roku 2023 (2023, 3)

Hlaváček letní: ohlédnutí za rostlinou roku 2022 (2023, 3)

Mapování kociánku dvoudomého zaštiťuje Botanický ústav Akademie věd ČR. Údaje o jeho nálezech můžete zaslat prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách www.rostlinaroku.cz

Instrukce k vyplnění najdete na https://botanospol.cz/cs/mapovani2023

Informace o rostlině roku budou po­stupně doplňovány na webovou stránku České botanické společnosti (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2023).

Zveřejňovány budou i na facebookovém a twitterovém profilu.

https://www.facebook.com/botanospol

https://twitter.com/botanospol

Citovaná a použitá literatura:

VLAČIHA Vlastimil; FOREJT Michal. Regionální akční plán pro vstavač kukačka (Anacamptis morio) v CHKO České středohoří. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2022. Dostupné on-line: https://www.zachranneprogramy.cz/regionalni-akcni-plany/vstavac-kukacka-chko-ceske-stredohori/

JEŘÁBKOVÁ Hana. O rostlině roku aneb není plevel jako plevel. Krása našeho domova, jaro/léto 2022, XXII (64): 6–7.

JEŘÁBKOVÁ Hana; DANIHELKA Jiří. Kociánek dvoudomý rostlinou roku 2023. Botanika 2023, 1: 2–4.