Přehled příspěvků vydaných k Rostlině roku 2021, vstavači kukačce (Anacamptis morio, syn. Orchis morio), najdete na https://botanospol.cz/cs/ rostlina_roku-2021 a krátké video na https://vimeo.com/561850423.

Pro rok 2022 byl rostlinou roku zvolen hlaváček letní (Adonis aestivalis). V průběhu roku vyjdou i další populárně-naučné články věnované hlaváčku letnímu a jeho ochraně. Na některé z jeho lokalit budou směřovat exkurze ČBS a veřejnost se rovněž bude moci zapojit do mapování.

Podrobné informace budou zveřejňovány na webu České botanické společnosti i na jejím facebookovém (www.facebook.com/botanospol) a twitterovém profilu (twitter.com/botanospol).

K dalšímu čtení v Živě

Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka (2021, 3)

Rostlina roku: proč, co a jak? (2021, 3)

Citované práce a zdroje

MUDRA, P. Současné rozšíření vstavače kukačky (Anacamptis morio) na Domažlicku a Tachovsku. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2021, 29: 133–162.

PRAUSOVÁ, Romana et al. (2021). Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách. Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: Scientiae Naturales, 2021, 39: 89–104. Dostupné na https://www.muzeumhk.cz/images/acta-musei/acta-39/acta-musei-39-04-prausova-150dpi.pdf

ŠTĚRBOVÁ J., JANÁKOVÁ J., PAULIČ R. & LEPŠÍ P. Revize vybraných lokalit vstavače kukačka (Anacamptis morio) v jižní části Čech. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 2022 (v přípravách).

AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody (2021). [on-line databáze; https://portal.nature.cz]. 2021-05-07; [cit. 2022-03-15]

Další internetové zdroje

Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR