Orsej (Ficaria) je na první pohled zdánlivě zanedbatelný polyploidní komplex orseje jarního (F. verna) z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae), který zahrnuje 7–8 blízce příbuzných taxonů. Kvůli výskytu morfologické variability / fenotypové plasticity, hybridizace a polyploidizace je rozlišování orsejů pomocí morfologických a geografických přístupů komplikované. V článku je detailně rozebrán přehled působení těchto procesů v rodě orsej.

K dalšímu čtení v Živě

Jak se dělá seznam (2013, 2)

Běžný polní plevel oknem do evoluce polyploidů: příběh heřmánkovce nevonného (2021, 3)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.


Ficaria is a seemingly negligible polyploid complex of F. verna from the buttercup family (Ranunculaceae) that only has 7 or 8 known closely related taxa. Delimitation of Ficaria taxa based on the morphological and geographical approaches is complicated due to the occurrence of morphological variability or phenotypic plasticity, hybridization and polyploidization. An overview of those processes in the genus Ficaria is discussed in detail.